Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.673 leden • 1,276112 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Over SVR / Onderzoek / Projecten

Onderzoeksprojecten

Al bijna 20 jaar maakt SVR zich sterk voor onderzoek naar visstand, viswater, verspreiding en bescherming van vissoorten in Nederland, door gegevens te leveren aan organisaties die zulke onderzoeken uitvoeren.

Jij kunt met SVR direct bijdragen aan deze onderzoeken. Je bepaalt zelf aan welke projecten je meewerkt. De geleverde gegevens zijn altijd anoniem. 

Hieronder zie je de actuele projecten waaraan SVR een bijdrage levert.

Meedoen aan onderzoek

Bijdragen aan natuurkennis is een belangrijke doelstelling van Vangstenregistratie.nl. De deelname aan onderzoeksprojecten is standaard ingeschakeld bij elke gebruiker. Natuurlijk kun je dit wijzigen. Log in om je deelname per project, of voor alle projecten, in te stellen.


Landelijke databanken NLBIF en NDFF

SVR-vangstgegevens worden onderdeel van de grootste natuurdatabanken van Nederland, NLBIF en NDFF. De gegevens kunnen een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van vissoorten.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen

Lees meer over dit project...

Fotocollectie data science

In 2022 gaan we een verzameling met visfoto's publiceren voor onderzoek.

Met de foto's kunnen data scientists beeldherkennings modellen trainen. De modellen helpen met het analyseren van foto en video bij vismonitoring.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen

Lees meer over dit project...

WUR onderzoek verspreiding exotische steur

Vangstenregistratie.nl levert vangsten aan een PhD onderzoek aan de Wageningen Universiteit (WUR). De studie gaat over de Europese steur en een mogelijke herintroductie in de Rijn. Het gaat met name om steurvangsten in open water.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen

Lees meer over dit project...

Hengelmonitor analyse voor sportvisserij en vis- en wateronderzoek

Goedgekeurde organisaties kunnen vangstgegevens opvragen via Hengelmonitor.nl. Met deze gegevens kunnen zij een bijdrage leveren aan onderzoek naar visstanden, de ontwikkeling van viswateren en de verspreiding van vissoorten.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen

Lees meer over dit project...

Visatlas Zuid-Holland

In de Zuid-Hollandse Visatlas staan de verspreiding en ecologie van vissen centraal. Daarnaast wordt ook aan andere onderwerpen aandacht besteed, zoals de (sport)visserij en watertypen in de provincie.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen

Lees meer over dit project...

Visatlas Friesland

Met de Visatlas Friesland ontstaat meer inzicht in de samenstelling van de visstand, verspreiding van vissoorten en de rol van de vissen in de ecologie van het water. De Visatlas is een mooi hulpmiddel voor het waterschap, bij de uitvoering van werk aan het water en het aanleggen van vispassages.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen

Lees meer over dit project...

Visatlas Zeeland

Door de Visatlas Zeeland kan in de toekomst onder andere bij herstel- en inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden worden met beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap. De informatie over de verspreiding van vissen is van veel gebieden in Zeeland nog incompleet.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen

Lees meer over dit project...