Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.673 leden • 1,276112 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Over SVR / Onderzoek / Projecten / Visatlas-Friesland

Visatlas Friesland

Visatlas Friesland

Met de Visatlas Friesland ontstaat meer inzicht in de samenstelling van de visstand, verspreiding van vissoorten en de rol van de vissen in de ecologie van het water. De Visatlas is een mooi hulpmiddel voor het waterschap, bij de uitvoering van werk aan het water en het aanleggen van vispassages.

Wie ontvangt de vangstgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?

Wij leveren de vangstgegevens aan ecologisch adviesbureau 'Fryslân Grien', de coördinator van de atlasgegevens. De visatlas wordt samengesteld door verschillende partners, waaronder Wetterskip Fryslân, RAVON en Sportvisserij Fryslân.

Voor deze visatlas worden gegevens uit verschillende bronnen (visserijkundig onderzoek, schepnetinventarisaties, SVR vangsten en losse waarnemingen) per kilometerhok samengevoegd. Een kilometerhok krijgt een kleurtje op de kaart, wanneer een vissoort hier is aangetroffen. Er worden geen lengtes of gewichten vermeld.

De gegevens worden alleen gebruikt voor de Visatlas Friesland en zullen daarna worden verwijderd.

Wat wordt geleverd?

De levering betreft vangsten in de provincie Friesland, zonder lengte- of gewichtskwalificatie. Als je meewerkt aan dit project dan leveren we uit jouw Friese vangsten de volgende informatie:

- naam vissoort
- datum
- positie

De gegevens bevatten geen namen van vissers en geen lengte of gewicht. De informatie is dus anoniem en niet te herleiden tot individuele vangsten.

Projectomschrijving

Met de Visatlas Friesland krijgt het waterschap meer inzicht in de samenstelling van de visstand, verspreiding van vissoorten en de rol van de vissen in de ecologie van het water. Doel is gegevens over de verspreiding van alle vissoorten in het werkgebied van het waterschap te verzamelen en te publiceren.

“Bij de uitvoering van ons werk aan het water en de aanleg van vispassages is het voor Wetterskip Fryslân van belang dat we weten waar we rekening mee moeten houden. Een vissenatlas is daarbij een mooi hulpmiddel”, aldus dagelijks bestuurslid Roel de Jong van Wetterskip Fryslân.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen