Of zoek naar:
Home / Over SVR

Over SVR

SVR (Sportvis Vangsten Registratie) is een digitaal vangstenlogboek waarmee je je vangsten bewaart en kennis uitwisselt met andere vissers, zonder waardevolle stekinformatie te delen.

De eerste versie van SVR dateert uit 2001 en was een Windows applicatie. Later (2007) verscheen de eerste webversie en nog later (2011) de Vangsten app voor Android en iOS.

Oprichter Jorrit Venema is in 2004 afgestudeerd bij de OVB (later Sportvisserij Nederland) en deed onderzoek naar de mogelijkheden van hengelvangstregistraties voor natuurbeheer en viswaterkennis. 

Van 2006 tot 2011 gebruikte Sportvisserij Nederland SVR als standaardinstrument voor het gestructureerd verzamelen en analyseren van hengelvangsten.

Sinds 2012 kunnen hengelsportverenigingen en -federaties zonder tussenkomst van Sportvisserij Nederland SVR-gegevens aanvragen voor natuur- en viswateronderzoek in een specifiek gebied. SVR-vissers met vangsten in een onderzoeksgebied worden om toestemming gevraagd.

Waarom (en hoe) bestaat SVR?

SVR heeft geen commerciële doelstelling. De belangrijkste doelen van SVR zijn:

  • Sportvissers een centraal platform bieden voor uitwisseling van praktische kennis en ervaring.
  • Een positieve uitstraling van de hengelsport bevorderen.
  • Bijdragen aan natuuronderzoek dat de hengelsport ten goede komt.

SVR is volledig onafhankelijk en wordt niet gefinancierd door bedrijven of organisaties. De website en app worden onderhouden door vrijwilligers. Inkomsten worden vergaard uit SVR Supporter accounts, advertenties en donaties.

Bekijk ook

In 2013 werd Vangstenregistratie.nl door de Unie van Waterschappen genomineerd voor de eerste Waterinnovatieprijs.