Of zoek naar:
Home / Over SVR / SVR voor onderzoek

SVR en onderzoek

Vangstenregistratie.nl draagt projectmatig bij aan onderzoek naar visstand, verspreiding en bescherming van vissoorten in Nederland, door gegevens te leveren aan organisaties die zulke onderzoeken uitvoeren.

Aanvragen kun je doen namens je organisatie via het Dataportaal. Elk (goedgekeurd) project wordt gepubliceerd en vissers hebben de mogelijkheid om hun gegevens uit te sluiten van gebruik.

Vangstenregistratie.nl droeg bij aan verspreidingskaarten, visatlassen, lokale visstand onderzoeken en signaleringen en werkte daarvoor samen met o.a. RAVON, Stichting Zeeuws Landschap, Fryslan Grien en verschillende hengelsportorganisaties*.

RAVON Sportvisserij Nederland

*nb: als onafhankelijk platform levert Vangstenregistratie.nl gegevens niet structureel aan hengelsportorganisaties. Hengelvangsten op dit platform maken dus niet standaard deel uit van andere datasets. 

Landelijke statistieken

Vanuit onze open kennis doelstelling publiceren we hier verschillende landelijke statistieken. Verzoeken of ideeën? Stuur een e-mail.

Exoten

Het aandeel exoten per vestigingsstatus in hengelvangsten sinds 2010: