Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 30.587 leden • 1,203807 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Over SVR / SVR voor onderzoek

SVR en onderzoek

Vangstenregistratie.nl draagt op projectbasis bij aan onderzoek naar visstand, verspreiding en bescherming van vissoorten in Nederland, door gegevens te leveren aan zulke onderzoeken.

Voor vissers
Als je je vangsten registreert met SVR, gaan wij er standaard vanuit dat je mee wil doen met zulk onderzoek. Maar je kunt je deelname uitschakelen via het projectoverzicht.

Voor organisaties
Aanvragen voor data ontvangen we graag via het Dataportaal. Elk (goedgekeurd) project wordt gepubliceerd en vissers hebben daarna de mogelijkheid om hun deelname uit te sluiten.

Vangstenregistratie.nl droeg bij aan verspreidingskaarten, visatlassen, lokale visstand onderzoeken en signaleringen en werkte daarvoor samen met o.a. RAVON, Stichting Zeeuws Landschap, Fryslan Grien en verschillende hengelsportorganisaties*.

RAVON Sportvisserij Nederland

*nb: als onafhankelijk platform levert Vangstenregistratie.nl gegevens niet structureel aan hengelsportorganisaties. Hengelvangsten op dit platform maken dus niet standaard deel uit van andere datasets.