Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.686 leden • 1,276112 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Over SVR / SVR voor onderzoek

SVR en onderzoek

Vangstenregistratie.nl draagt op projectbasis bij aan onderzoek naar visstand, verspreiding en bescherming van vissoorten in Nederland, door gegevens te leveren aan zulke onderzoeken.

Voor vissers
Als je je vangsten registreert met SVR, gaan wij er standaard vanuit dat je mee wil doen met zulk onderzoek. Maar je kunt je deelname uitschakelen via het projectoverzicht.

Voor organisaties en onderzoekers
Gebruik en analyse van hengelvangst data loopt via ons platform Hengelmonitor.nl. Daar is ook toegang aan te vragen. Deelname wordt beoordeeld. In aanmerking komen bijvoorbeeld hengelsportorganisaties, waterschappen en wateronderzoekers.

Vangstenregistratie.nl droeg bij aan verspreidingskaarten, visatlassen, lokale visstand onderzoeken en signaleringen en werkte daarvoor samen met o.a. RAVON, Stichting Zeeuws Landschap, Fryslan Grien en verschillende hengelsportorganisaties.

RAVON Sportvisserij Nederland