Of zoek naar:
Home / Over SVR / SVR voor onderzoek

Sportvisvangsten voor natuuronderzoek

Al bijna 15 jaar maakt Vangstenregistratie.nl zich sterk voor onderzoek naar visstand, viswater, verspreiding en bescherming van vissoorten in Nederland. Dit doen we door gegevens te leveren aan organisaties die zulke onderzoeken uitvoeren.

Vangstgegevens van deze website werden op deze manier al gebruikt voor verspreidingskaarten, visatlassen, lokale visstand onderzoeken en signaleringen van bijzondere vissoorten.


Vereniging of federatie

Wilt u sportvisvangsten van SVR gebruiken voor analyse van een bepaald water of regio, neem dan altijd eerst contact op met de lokale hengelsportvereniging of de regionale federatie, bijvoorbeeld via deze lijst met federaties.

Onze gegevens worden ontsloten via het hiervoor ingerichte SVR Dataportaal, waartoe alleen goedgekeurde organisaties toegang krijgen. Elke hengelsportvereniging en federatie in Nederland krijgt in principe toegang.

Lees hier meer over de inhoud en kwaliteit van onze sportvisvangsten.