Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.673 leden • 1,276112 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Over SVR / Etiquette

Etiquette: behandel vissen met zorg

Voor het gebruik van SVR geldt een etiquette. Kort gezegd verwachten we dat je vissen met zorg behandelt, zoals een sportvisser dat hoort te doen. Daarnaast hebben we een paar gedragsregels voor het platform opgesteld.

We vragen alle gebruikers deze etiquette goed door te lezen en ze zelf toe te passen. Gedrag en/of foto's waaruit blijkt dat je niet aan de etiquette voldoet, kan als gevolg hebben dat je gegevens of account wordt verwijderd.

Gedragscode welzijn vis

Vangstenregistratie.nl onderschrijft de "Sportvisserij gedragscode welzijn vis". Het uitgangspunt van deze gedragscode is dat elke gevangen vis zorgvuldig en met respect behandeld dient te worden.

  • Houd de tijd dat een vis uit het water is, zo kort mogelijk.
  • Onthaak grote vissen (snoek en karper) op een onthaakmat.
  • Til een grote vis niet op aan de lijn of met één hand.

Gedragscode SVR

  • Vraag niet naar stekinformatie.
  • Houd reacties vriendelijk en netjes.
  • Voer werkelijke gegevens in, geen onzin (1 cm, 1 pond).
  • Zie je een foto die niet door de beugel kan? Gebruik het rode "foute foto" knopje!

Foto's

  • Foto's van liggende, grote vis zonder onthaakmat zijn niet toegestaan.
  • Foto's van bebloede of dode vis zijn niet toegestaan.

Rapporteer foute foto's

Zie je een foto op SVR die volgens jou niet aan de etiquette voldoet of om andere redenen niet door de beugel kan? Veel mensen plaatsen een reactie, maar je kunt meer doen! Klik op de foto en rapporteer deze met het rode knopje.

Visserijwet (gesloten tijd)

Vangsten die verboden zijn volgens de Nederlandse Visserijwet, horen niet thuis op SVR. Vangsten in een gesloten periode van een vissoort of een aassoort kunnen door de beheerders worden verwijderd.

Let op: bij vangsten die gedurende een gesloten periode in het buitenland worden gedaan, dient dit duidelijk als opmerking te worden vermeld.

Meer informatie over de wettelijke gesloten tijden: zie website Sportvisserij Nederland.