Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.673 leden • 1,276112 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Over SVR / Onderzoek / Projecten / Visatlas-Zeeland

Visatlas Zeeland

Visatlas Zeeland

Door de Visatlas Zeeland kan in de toekomst onder andere bij herstel- en inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden worden met beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap. De informatie over de verspreiding van vissen is van veel gebieden in Zeeland nog incompleet.

Wie ontvangt de vangstgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?

Wij leveren de vangstgegevens aan de maker van de atlas, stichting het Zeeuwse Landschap. De gegevens worden alleen gebruikt voor de Visatlas.

Wat wordt geleverd?

De levering betreft alleen vangsten in de provincie Zeeland. Als je meewerkt aan dit project dan leveren we uit jouw Zeelandse vangsten de volgende informatie:

- naam vissoort
- datum
- positie

De gegevens bevatten geen namen van vissers en geen lengte of gewicht. De informatie is dus anoniem en niet te herleiden tot individuele vangsten.

Projectomschrijving

Sinds 2012 werken Het Zeeuwse LandschapRAVON en Zeeschelp aan de voorbereiding van een visatlas. Dat jaar is deze website ontwikkeld, plan van aanpak gemaakt en is er een startbijeenkomst gehouden. Tot eind 2014 zal er data verzameld worden bij vele instanties en derden. Tevens zal er door vrijwilligers aanvullend veldwerk in de witte gebieden en of gericht naar bijzondere soorten worden gedaan. De voorlopige resultaten zijn in de vorm van deze levende digitale atlas te zien. Begin 2015 zal er begonnen worden met het schrijven van de altas. Deze zal worden uitgegeven in de Fauna Zeelandica reeks.

Waarvoor dient een visatlas?
Vissen vormen een goede graadmeter voor de ecologische toestand van een water. De informatie over de verspreiding van vissen is van veel gebieden in Zeeland nog incompleet. Hoewel er veel visonderzoek heeft plaatsgevonden is de data versnipperd bij diverse organisaties en bedrijven aanwezig. Door het visatlasproject zal hier verandering in komen. In de toekomst kan hierdoor onder andere bij herstel- en inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden worden met beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap.

Vrijwilligers
Het succes van de verspreidingsatlas voor zout / brak- en zoetwatervissen in Zeeland staat of valt met de deelname van vrijwilligers. Om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en daarmee een zo compleet mogelijk verspreidingsbeeld te krijgen zijn ook uw waarnemingen (nieuw en oud) van belang.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen