Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.686 leden • 1,278915 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Over SVR / Onderzoek / Projecten / Visatlas-Zuid-Holland

Visatlas Zuid-Holland

Visatlas Zuid-Holland

In de Zuid-Hollandse Visatlas staan de verspreiding en ecologie van vissen centraal. Daarnaast wordt ook aan andere onderwerpen aandacht besteed, zoals de (sport)visserij en watertypen in de provincie.

Wie ontvangt de vangstgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?

Wij leveren vangstgegevens aan RAVON, de samensteller van de atlas. De gegevens worden alleen gebruikt voor de Visatlas.

Wat wordt geleverd?

De levering betreft alleen vangsten in de provincie Zuid-Holland. Als je meewerkt aan dit project dan leveren we uit jouw Zuid-Hollandse vangsten de volgende informatie:

- naam vissoort
- datum
- positie

De gegevens bevatten geen namen van vissers en geen lengte of gewicht. De informatie is dus anoniem en niet te herleiden tot individuele vangsten.

Projectomschrijving

In samenwerking met verschillende partners wordt er gewerkt aan een visatlas voor Zuid-Holland. In de atlas staan de verspreiding en ecologie van vissen centraal. Daarnaast wordt ook aan andere onderwerpen aandacht besteed, zoals de (sport)visserij en watertypen in de provincie.

Vrijwilligers

Om een zo goed mogelijk  beeld te krijgen van de verspreiding van vissen in Zuid-Holland worden de visgegevens van verschillende organisaties en viswaarnemers samengevoegd.

Op verschillende plaatsen is er nog weinig informatie over het voorkomen van vissen of zijn de gegevens verouderd. Daarom worden in deze gebieden visgegevens verzameld. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor vrijwillige viswaarnemers.

Het maakt daarbij niet uit of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aan gaat.

Log in of word gratis lid om je deelname in te stellen