Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.654 leden • 1,274929 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Nieuws / Vanuit SVR meewerken aan de Visatlas Friesland

Vanuit SVR meewerken aan de Visatlas Friesland


Friese sportvissers die hun vangsten registreren op www.vangstenregistratie.nl of met de gratis Vangsten app, kunnen nu moeiteloos meewerken aan een visatlas van hun provincie.

Met de Visatlas Friesland ontstaat meer inzicht in de samenstelling van de visstand, verspreiding van vissoorten en de rol van de vissen in de ecologie van het water.

Wat komt er in de atlas?

We leveren beknopte en anonieme informatie: datum, vissoort en positie. Deze gegevens worden met verschillende andere bronnen (visserijkundig onderzoek, schepnetinventarisaties en losse waarnemingen) per kilometerhok samengevoegd. Een kilometerhok krijgt een kleurtje op de kaart wanneer een vissoort hier is aangetroffen.

Er worden geen persoonsgegevens of lengtes vermeld, dus vissers of individuele vangsten zijn niet te herleiden.

Hoe doe je mee?

Meewerken aan de Visatlas Friesland is simpel: word lid van SVR en registreer je vangsten in Friesland. Wij zorgen voor de rest. Ben je lid maar wil je niet meewerken aan de atlas? Dat regel je gemakkelijk via onze projectpagina.

Meer natuuronderzoek met SVR

Vangstenregistratie.nl zet de verzamelde gegevens al 12,5 jaar in voor natuuronderzoek en de bescherming van vissoorten in Nederland. Daartoe werken we samen met verschillende partijen. Naast de Visatlas Friesland werken sportvissers momenteel ook mee aan de Visatlas Zeeland.