Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.673 leden • 1,276112 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Nieuws / Visatlas 'Vissen in Zeeland' gepubliceerd

Visatlas 'Vissen in Zeeland' gepubliceerd

De atlas “Vissen in Zeeland” verscheen onlangs en wat is het een onvoorstelbaar mooi en compleet boekwerk geworden! 

Ook een grote groep sportvissers droeg bij aan de atlas, door via Vangstenregistratie.nl hun vangstregistraties op Zeeuwse wateren te leveren. 

Wij ontvingen als dank een aantal atlassen die we gaan verspreiden onder de 15 vissers die de meeste data leverden. Zij krijgen hierover bericht.

Je kunt de atlas ook hier bestellen.

Verzameld vanuit alle denkbare methodes en bronnen, beschrijft de atlas 177 vissoorten die zijn aangetroffen in deze zoet- en zoutwaterrijke provincie. 

Complimenten voor initiatiefnemers Stichting RAVON, Het Zeeuwse Landschap, stichting Zeeschelp en alle vrijwilligers die meehelpen met inventariseren. 

De liefde voor natuur en vissen straalt er echt af in alle zorgvuldigheid en de prachtige vormgeving! Net als de liefde voor natuurmonitoring, inventarisatie, onderzoek en bemonstering.