Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.654 leden • 1,274929 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Nieuws / Sportvissers werken mee aan Visatlas Zeeland

Sportvissers werken mee aan Visatlas Zeeland


Vissers die een logboek bijhouden op Vangstenregistratie.nl of met de Vangsten app, kunnen hun Zeeuwse vangsten beschikbaar stellen aan de Visatlas Zeeland. Zo helpen ze mee de verspreiding van vissoorten in kaart te brengen.

Vissen vormen een goede graadmeter voor de ecologische toestand van een water. Door de Visatlas Zeeland kan in de toekomst onder andere bij herstel- en inrichtingsmaatregelen beter rekening gehouden worden met beschermde vissoorten en de ecologische kwaliteit van de visgemeenschap.

Onder de deelnemers via Vangstenregistratie.nl worden 20 exemplaren van de Visatlas Zeeland verloot!

Alle waarnemingen van belang

Het succes van de verspreidingsatlas voor zout / brak- en zoetwatervissen in Zeeland staat of valt met de deelname van vrijwilligers. Om veel gegevens te verzamelen en daarmee een zo compleet mogelijk verspreidingsbeeld te krijgen zijn alle waarnemingen (nieuw en oud) van belang.

SVR: 12,5 jaar natuurkennis en bescherming van vissoorten

Vangstenregistratie.nl werd opgericht in 2001 en zet de verzamelde gegevens al 12,5 jaar in voor sportvissers, maar ook voor onderzoek, natuurkennis en de bescherming van Nederlandse vissoorten.

Eenvoudig meewerken

Meewerken is simpel: door een vinkje te zetten op de projectpagina geef je Vangstenregistratie.nl toestemming om je Zeeuwse vangsten aan de Visatlas te leveren.