Sportvis Vangsten Registratie • sinds 2001 • 31.632 leden • 1,272942 miljoen vangsten

Of zoek naar:
Home / Nieuws / Snoeken bestrijden uitheemse zonnebaars

Snoeken bestrijden uitheemse zonnebaars


Bron: Natuurbericht.nl

Precies een jaar geleden zijn in het Brabantse Mastbos 800 snoeken uitgezet. De snoeken hebben daar de opdracht gekregen om de vele duizenden zonnebaarzen te bestrijden, die de lokale populaties amfibieën gedecimeerd hadden.

Afgelopen week zijn in vier vennen fuiken geplaatst om te achterhalen of de zonnebaarspopulatie is afgenomen en of de snoeken zich hebben kunnen handhaven en voortplanten. De resultaten uit deze eerste evaluatie zijn zeer hoopvol.

Zonnebaars (foto: Norman van Domburg @SVR)

Langdurig effect

Een voordeel van het gebruik van snoeken is, dat zij blijvende populaties vormen en zodoende niet eenmalig maar continu de uitheemse vissen bestrijden. Tevens eten snoeken het liefst vis, waardoor de verwachte effecten op andere diersoorten gering zijn.

De komende jaren worden de populaties van snoeken en zonnebaars gemonitord. De effectmeting aan amfibieën en ongewervelden wordt over enkele jaren aan het einde van het experiment uitgevoerd. Dan zal blijken of de maatregel ook positief werkt op de biodiversiteit.

Lees het hele artikel op Natuurbericht.nl.