Of zoek naar:
Home / Over SVR / SVR voor onderzoek / Kwaliteit gegevens

Inhoud en kwaliteit sportvisvangsten

Vangstenregistratie.nl is opgericht in 2001 en wordt onderhouden door sportvissers. Behalve vangstgegevens zoals vissoort, lengte en gewicht bevat SVR ook informatie over de inspanning (hengeluren) en de doelsoort.

Gegevenskwaliteit

De kwaliteit van gegevens wordt op Vangstenregistratie.nl op vijf manieren actief beschermd: 

  • Tijdens het registreren wordt de kans op type- en invoerfouten beperkt met slimme invoerrestricties.
  • Er wordt een kennisniveau bijgehouden van de gebruikers, gebaseerd op resultaten van de  'cursus visherkenning' van Sportvisserij Nederland.
  • Vangsten met een foto worden extra gevalideerd door ons unieke drievoudige validatiesysteem: tenminste drie vissers moeten de ingevoerde vissoort bevestigen.
  • Gebruikers hebben direct toegang tot de wetenschappelijk gevalideerde determinatiemodule van Soortenbank.nl die is geintegreerd in de invoerschermen van SVR.
  • Achteraf worden gegevens steekproefsgewijs gecontroleerd door een (vrijwillig) team van kenners op gebied van visherkenning en ecologie.

Onderzoek toepasbaarheid van hengelvangstregistratie

Oprichter Jorrit Venema is in 2005 afgestudeerd aan de Academie voor Digitale Communicatie bij de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB).

Zijn afstudeeronderzoek ging over de ontwikkeling van een landelijk platform voor hengelvangstregistratie en de mogelijke toepasbaarheid daarvan voor visstand- en waterbeheer. Naast belanghebbenden in de sportvisserij sprak hij onder andere met RAVON en STOWA.