Of zoek naar:

Vlekkenkaart toont verspreiding en hengeldruk


HSV/HSF, de gratis hengelvangsten module voor verenigingen en federaties, is uitgebreid met een 'vlekkenkaart' presentatie. Met dit visuele hulpmiddel zien hengelsportorganisaties op welke wateren het meest gevist en gevangen wordt.

Vlekkenkaart toont vangsten en hengeldruk

De kaart verwerkt vangstgegevens tot geografische vlekken met 'relatieve dichtheid'. Dankzij deze supermoderne kaarttechnologie krijgen hengelsportorganisaties op Vangstenregistratie.nl een goed beeld van de regionale verspreiding van vissoorten, de activiteiten van hun leden en het zwaartepunt van hengeldruk op viswateren.

Doelstelling

Deze uitbreiding sluit direct aan bij één van de drie doelstellingen van Vangstenregistratie.nl:

  • Hengelsportorganisaties en waterbeheerders informatie verschaffen die kan helpen de kwaliteit van Nederlandse (vis-)wateren te bevorderen.

Sportvissers en verenigingen werken samen op Vangstenregistratie.nl

De gegevens die sportvissers op Vangstenregistratie.nl invoeren, worden zoveel mogelijk gekoppeld aan viswateren van verenigingen en federaties. Elke vereniging of federatie kan zich gratis bij Vangstenregistratie.nl aansluiten en krijgt direct inzage in de gerapporteerde gegevens op hun wateren.

De kaarten zijn alleen te gebruiken door bij Vangstenregistratie.nl aangesloten verenigingen. Ze zijn, zoals alle locatie-gerelateerde gegevens op Vangstenregistratie.nl, niet zichtbaar voor sportvissers of andere bezoekers van de website.

Vond je dit interessant? Log in om dit bericht te delen met je vismaten!